สมุดลงนามถวายพระพรออนไลน์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ


เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคมขอพระองค์ทรงพระเจริญ


กำลังรอข้อมูล...
มีผู้ร่วมถวายพระพร คน
กดปุ่ม บนคีย์บอร์ดเพื่อเปลี่ยนหน้า2

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม Copyright by Department of Cultural Promotion
๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๒๔๗๐๐๑๓
Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th