ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดการละนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว จิรวัฒน์ แก่นไทยสง โรงเรียนพัฒนานิคมด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาว จิรวัฒน์ แก่นไทยสง
เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐    ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม Copyright by Department of Cultural Promotion
๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๒๔๗๐๐๑๓
Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th