ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ครอบครัวแก้วประสงค์ และ ครอบครัวสมิท ขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
เบญจมาศ แก้วประสงค์
เมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐    ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม Copyright by Department of Cultural Promotion
๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๒๔๗๐๐๑๓
Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th