ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดกาลนานเทอญ...ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัตนา วิริยะกูลด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
รัตนา วิริยะกูล
เมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐    ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม Copyright by Department of Cultural Promotion
๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๒๔๗๐๐๑๓
Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th